top of page
Security Point

Bjørgvin Sikkerhet ble etablert i 2017, og er således «ung» i sikkerhetsbransjen. Selskapet har i hovedsak drevet med vektertjenester relatert til uteliv og arrangementer etter oppstarten i 2017, men selskapets ledelse og flere av våre dyktige medarbeidere innehar også lang erfaring, og bred kompetanse i faget for øvrig.
Bjørgvin Sikkerhet er et trygt & godt alternativ til de store landsdekkende kjedene. Vi fokuserer på begrepene service & sikkerhet, samt kvalitet, lokal forankring, leveransedyktighet og god tilpasningsevne. Vi er et fullservice sikkerhetsselskap som gjennom egne leveranser, og gode samarbeidspartnere tilbyr både manuelle og tekniske sikkerhetsløsninger
Selskapet er 100% Bergenseiet.

Om oss: About
bottom of page